Начало / Новини / „Вътрешна реконструкция и оборудване на читалищните сгради в Трявна и Плачковци“ е проектът, с който община Трявна ще кандидатсва по мярка 7.2 от стратегията на миг „Дряново – Трявна в сърцето на балкана“
„Тревненска седмица“ - 07.11.2018

„Вътрешна реконструкция и оборудване на читалищните сгради в Трявна и Плачковци“ е проектът, с който община Трявна ще кандидатсва по мярка 7.2 от стратегията на миг „Дряново – Трявна в сърцето на балкана“

Общински съвет – Трявна бе запознат с намеренията на общинска администрация да се включи в процедурата чрез подбор на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от стратегията на МИГ „Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“.

„Базирайки се на обективните критерии за оценка на проектите и тяхната тежест, предлагам Община Трявна да кандидатства с две проектни предложения, по които имаме проектна готовност, а именно вътрешна реконструкция и благоустройство на част от сградата на НЧ „Пробуда-1924“ град Плачковци и „Вътрешна реконструкция на част от НЧ „Пенчо Славейков 1871“ – гр. Трявна“ – коментира кметът на Общината – Дончо Захариев пред Общинските съветници.

Дискусията по темата откри инж. Драгомир Николов от МК „възрожденска Трявна“, който пожела точни цифри по отношение на предвидения брой седалки в салона на читалището в Трявна след реализиране на проекта, като допълни още:

Д. Николов: „С това, което ще се извърши, при положение, че се спечели проектът, няма да бъдат решени основни неща едно, от които е отоплението на читалището в Трявна. Тук става въпрос и за съществена промяна в броя на местата, които са в читалището и промяна на междуредието. В момента са 568 места, от които 144 са на балкона. Имаме 18 реда. Това, което видях в тази скица, която е в умален вид, в салонът ще станат 14 реда, съответно местата се намалят. Единствено в ложите местата се запазват и в салона и на балкона има значително намаляване на местата.“

Разработването на проекта е съобразено с действащата нормативна уредба и изисквания в България, коментира главният архитект на общината. – четете в бр.37 в. „Тревненска седмица“

x

Виж още

Тревненска Седмица - Лого

Няма да има увеличение на ТБО през 2019г

56 405 лв. увеличение на разходите за такса битови отпадъци за 2019г. бе ...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!