Начало / Новини / Общински съвет Трявна прие общинския план за младежта за 2018

Общински съвет Трявна прие общинския план за младежта за 2018

„Проектът за Общински план за младежта за 2018г. на Община Трявна има пет основни приоритета в общинската политика за младежта, набелязва конкретни мерки за тяхното постигане и дефинира нужните финансови средства и източници на тяхното набавяне. В проекта са споменати реда и начина за осигуряване на информация и публичност на плана.“ – с тези думи зам. кмет на Община Трявна – Николина Николова на кратко запозна Общинския съвет с предложението.

В детайли, планът е насочен към младите хора на възраст от 15 до 29 години, съобразно международните и европейските стандарти. Шест на брой са основните предизвикателства, пред които се изправя Община Трявна по отношение на младежката си политика. В плана за 2018 – та те са обособени така: демографска перспектива, образователна структура и достъп до образование, младежка заетост, достъп до информация и услуги, гражданска активност и свободно време – интереси  нагласи и здравословен начин на живот. – подробности бр. 5 в. „Тревненска седмица“

x

Виж още

Тревненска Седмица - Лого

Няма да има увеличение на ТБО през 2019г

56 405 лв. увеличение на разходите за такса битови отпадъци за 2019г. бе ...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!