Начало / Новини / Предвижда се разкриването на социална услуга „Център за обществена подкрепа“

Предвижда се разкриването на социална услуга „Център за обществена подкрепа“

В Стратегията за развитието на социалните услуги на територията на Община Трявна /2016 – 2020/ е предвидено разкриването на „Център за обществена подкрепа“. Социалната услуга е насочена към деца и семейства, а целта е превенция на изоставянето, на отпадането от училище, както и на насилието.

На последното заседание на Общински съвет бе разгледано предложение относно разкриването на подобна услуга на територията на Община Трявна, като държавно делегирана дейност. Базата, която ще бъде ползвана за услугата е съществуваща такава, пригодена за нуждите на социалната услуга, и се намира в SOS Детски селища – Трявна. Директорът Иван Христофоров  коментира, че съоръжението може да бъде вкарано в експлоатация веднага, а водената от него институция е готова да го предостави за безвъзмездно ползване за нуждите на бъдещият „Център за обществена подкрепа“. – бр. 26 в. „Тревненска седмица“

x

Виж още

Тревненска Седмица - Лого

Няма да има увеличение на ТБО през 2019г

56 405 лв. увеличение на разходите за такса битови отпадъци за 2019г. бе ...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!