Начало / Новини / Продължават дейностите по изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащият колектор към нея

Продължават дейностите по изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащият колектор към нея

Проектът „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Трявна и довеждащ колектор към нея“ се осъществява от Община Трявна и се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и Държавния бюджет на Р България чрез ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ от 21.09.2011 г. Всички етапи и подобекти по изграждане на съоръженията към пречиствателната станция се реализират въз основа на одобрената проектна документация, разрешенията за строеж, актовете по изпълнение на строителните работи и съгласно ежедневния технически контрол, упражняван от проектанти и от изпълнителя на дейностите по строителния надзор. Отчитането и приемането на видовете работи по качество и количество се извършва в съответствие с договорните условия на изпълнителите, участници в инвестиционния процес, действащите нормативи и с изискванията на ОП „Околна среда 2007-2013 г.“, по която се финансира проекта…

 

 

четете в бр. 34/29 октомври 2014 г. на в. „Тревненска седмица”

x

Виж още

ОТЕЦ НИКОЛАЙ ОТ ХРАМ „СВ. НИКОЛА“ В ТРЯВНА СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ЦЪРКВАТА ДА УЧАСТВА В ЖИВОТА НА ХОРАТА

ОТЕЦ НИКОЛАЙ ОТ ХРАМ „СВ. НИКОЛА“ В ТРЯВНА СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ЦЪРКВАТА ДА УЧАСТВА В ЖИВОТА НА ХОРАТА

В БРОЙ 28-29 НА ВЕСТНИК ТРЕВНЕНСКА СЕДМИЦА ВИ ОЧАКВА: Завършил средното си ...

Трявна - Град с традиции - Забележителности, Хотели, Къщи за гости