Начало / Новини / Публично бе обсъден проектобюджета на Община Трявна за 2018 –та година
„Тревненска седмица“ - 17.01.2018

Публично бе обсъден проектобюджета на Община Трявна за 2018 –та година

Публичното представяне и обсъждане на проектобюджета за 2018 – та година на Община Трявна се проведе на 8-ми януари в МФЗ „Дръзновение”. Кметът на Община Трявна – Дончо Захариев представи финансовата рамка за настоящата година, като започна с приоритетите в управлението на общината през предстоящите дванадесет месеца.  Най – общо те са свързани с мерки за изграждане на инфраструктурите, увеличаване на инвестициите, благоустрояване на населените места, опазване на околната среда и историческото наследство и подобряване качеството на живот на хората. По думите на градоначалника, през 2018 – та ще има по- голяма прозрачност, публичност и последователност в дейността на общинска администрация. Очаква се още усилията на общинска администрация да бъдат насочени към увеличаване на събираемостта на данъчните приходи; развитие на между общинските партньорства и повишаване на капацитета за подготовка и управление на проекти; усвояване на финансови средства за развитие на икономиката от национални и европейски фондове; насочване на инвестиции за модернизация и развитие на техническата инфраструктура и градската среда- благоустрояване на уличната мрежа, зелени площи, детски площадки и други в града и населените места на общината. А по самият бюджет в цифри: 9 748 626 лв. е общата рамка на проектобюджета за 2018 – та година.  Увеличението спрямо миналата година е с 1 733 440лв., като бюджета за 2017 – та беше 8 015 186 лв. Приходи за делегирани от държавата дейности са       4 163 257 лв. – увеличение спрямо първоначалния бюджет за 2017 година с 10 % , формиращи се от следните източници: обща допълваща субсидия: 3 937 642лв.; друго финансиране за второстепенните разпоредители: /-/41 540лв.; преходен остатък от 2017 – та година: 224 199 лв.; целева субсидия за капиталови разходи: 39 500 лв.; собствени приходи: 3 456 лв. – чтете в бр. 2 – 3 в. „Тревненска седмица“

x

Виж още

Тревненска Седмица - Лого

Няма да има увеличение на ТБО през 2019г

56 405 лв. увеличение на разходите за такса битови отпадъци за 2019г. бе ...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!