Начало / Новини / Публично бе отчетено изпълнението на бюджет 2017 община Трявна
„Тревненска седмица“ - 12.09.2018

Публично бе отчетено изпълнението на бюджет 2017 община Трявна

На 4–ти септември в заседателната зала на община Трявна публично бе представено изпълнението на бюджет 2017. Служители на общинска администрации, общински съветници и граждани имаха възможността да се запознаят с цифровото изражение на бюджета за изминала година и разпределението на средствата. Под формата на презентация кметът на Община Трявна – Дончо Захариев запозна присъстващите с изпълнението на бюджета, като подчерта, че „с общи усилия от страна на служителите от общинска администрация отдел „ Местни данъци и такси“ и добросъвестността на гражданите на общината през изтеклата бюджетна година постигнахме добра събираемост на имуществени  данъци и   неданъчните приходи“. Градоначалникът допълни още:

Д. Захариев: „Чрез бюджет 2017 е осигурен необходимият финансов ресурс  за създаване на съвременна инфраструктура, привлекателна, чиста и безопасна жизнена среда, богат културен и спортен календар, туристически атракции. Осигурено е финансиране за издръжка на всички дейности от бюджетната сфера чрез субсидии от централния бюджет и собствени бюджетни средства.“

В уводната част кметът на Община Трявна уточни, че през изминалата година общинска администрация е работила в посока: „Ефективно, приоритетно и  икономично разпределение на разходите и финансовите ресурси, с цел осигуряване на необходимите средства за качествено предоставяне на публичните услуги на гражданите на община Трявна“. – четете в бр. 29 в. „Тревненска седмица“

x

Виж още

Тревненска Седмица - Лого

Няма да има увеличение на ТБО през 2019г

56 405 лв. увеличение на разходите за такса битови отпадъци за 2019г. бе ...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!