Начало / Новини / Само един участник в обществената поръчка за скенер
„Тревненска седмица“ - 28.06.2017

Само един участник в обществената поръчка за скенер

След широки обсъждания, в продължение на близо година, Общински съвет Трявна взе решение да бъде закупен нов, а не рециклиран, скенер за нуждите на МБАЛ „Теодоси Витанов“. Припомняме, че настоящата апаратура, с която разполага лечебното заведение е със сериозен технически проблем, който възпрепятства нормалния процес на работа. Повече от половин година местната болница ползва скенерът само при спешни случаи, а за функционирането му ползва тръба под наем.

Липсата на скенер е заплаха и за клиничните пътеки, обслужващи населението. .  Съобразно изискванията на НЗОК, лечебното заведение трябва да притежава определена функционираща апаратура, в противен случай то трябва да бъде закрито.

Този мотив бе предпоставка за вземане на решение да се закупи нова апаратура. За целта, съобразно нуждите на лечебното заведение и капацитет, след дълги проучвания и обсъждания бяха определени и параметрите за обществената поръчка. Заложената стойност за закупуването на компютърния томограф бе 300 000лв., без ДДС.

Участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване и поддържане на един брой нов компютърен томограф за нуждите на МБАЛ „Теодоси Витанов“ ЕООД гр. Трявна, чрез финансов лизинг за срок от 60 месеца /пет години/“ заяви само един участник.

След разглеждане и оценка на офертите от комисията, стана ясно, че единственият участник трябва да бъде отстранен. Причината е предложената цена, която е в пъти по – висока от обявената.  – подробности бр. 24 в. „Трвненска седмица“

x

Виж още

ОТЕЦ НИКОЛАЙ ОТ ХРАМ „СВ. НИКОЛА“ В ТРЯВНА СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ЦЪРКВАТА ДА УЧАСТВА В ЖИВОТА НА ХОРАТА

ОТЕЦ НИКОЛАЙ ОТ ХРАМ „СВ. НИКОЛА“ В ТРЯВНА СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ЦЪРКВАТА ДА УЧАСТВА В ЖИВОТА НА ХОРАТА

В БРОЙ 28-29 НА ВЕСТНИК ТРЕВНЕНСКА СЕДМИЦА ВИ ОЧАКВА: Завършил средното си ...

Трявна - Град с традиции - Забележителности, Хотели, Къщи за гости