Начало / Новини / Три сигурни улици за ВИК ремонти на територията на Община Трявна са заложени в инвестиционната програма на дружеството за 2018

Три сигурни улици за ВИК ремонти на територията на Община Трявна са заложени в инвестиционната програма на дружеството за 2018

Операторът „В и К“ ООД – гр. Габрово е изготвил предложение за инвестиционна програма в публични активи за 2018 г., във връзка с Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги и във връзка с указания на министъра на регионалното развитие и благоустройството в тази насока. Обсъждането и гласуването на инвестиционната програма е насрочено за 08.02.2018г, когато ще се проведе извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията. Представител от Община Трявна е кметът – Дончо Захариев, който, след гласуване от Общинския съвет, бе упълномощен да подкрепи предложението в предстоящото извънредно заседание на Асоциацията.

В предложението са представени два вариант на инвестиционната програма на Асоциацията. Първият вариант е в случай, че „В и К” ООД – Габрово продължи да оперира само на територията на общини: Габрово, Дряново и Трявна до края на 2018 г., а вторият е  в случай, че „В и К“ ООД – Габрово започне да оперира и на територията на община Севлиево от 01.07.2018 г.

– бр. 4 в. „Тревненска седмица”

x

Виж още

Тревненска Седмица - Лого

Няма да има увеличение на ТБО през 2019г

56 405 лв. увеличение на разходите за такса битови отпадъци за 2019г. бе ...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!