Начало / Новини / Гергана ГАНЧЕВА – директор на СОУ „Петко Р. Славейков”: Информационните технологии са водещи за гимназията

Гергана ГАНЧЕВА – директор на СОУ „Петко Р. Славейков”: Информационните технологии са водещи за гимназията

Училището, единствено в областта, е включено в пилотен проект на МОН за електронно обучение в прогимназиалните класове 

Наскоро в Общината се състоя среща с представители на общинските училища и детски градини във връзка с изготвянето на общинския бюджет за настоящата година и по-специално – за разпределението на средствата във функция „Образование”. На нея бяха дискутирани редица проблеми, както и вижданията на ръководствата на детските и учебните заведения, и на Общинската администрация. Дни по-късно разговаряме с директора на СОУ „Петко Р. Славейков” Гергана Ганчева за успехите, проблемите и перспективите пред най-голямото тревненско училище, а в някои от следващите ни броеве ще ви запознаем с постиженията и предизвикателствата пред останалите образователни институции на територията на общината. 


– Г-жо Ганчева, разкажете ни малко повече за проектите, реализирани в гимназията през миналата учебна година. 
– През миналата учебна година финализирахме проект за двустранно сътрудничество и ученически обмен по програма „Учене през целия живот”, подпрограма „Коменски”, финансиран от Европейскиската комисия. Реализирахме и два проекта по програмите на МОН „С грижа за всеки ученик”. Три поредни години наши ученици с преподавател г-н Калоян Узунов достигат до национални кръгове на олимпиади по философски науки и гражданско образование и много доброто им представяне дава възможност да се финансират програми, които позволяват допълнителни занимания с учениците за успешното им представяне в национални кръгове на олимпиади. Работим успешно и по програми с деца в прогимназиален етап за подобряване на резултатите по математика. 
– А как стоят нещата през тази учебна година? 
– През тази година ще реализираме три проекта на МОН за „Информационни и компютърни технологии” (ИКТ). В началото на учебната година кандидатствахме по проект за закупуване на компютърни терминални станции, което ще ни позволи да подновим техниката в един кабинет с най-съвременна такава. Проектът е на стойност 13 800 лв., 10 300 лв. получаваме от министерството, а 3 500 лв. е приносът на училището. През ноември стана ясно, че нашето училище е сред 40-те училища в страната, включени в пилотен проект на министерството в изпълнение на плана за реализиране на Стратегията за ефективно внедряване на информационните и компютърни технологии в образованието. Идеята е един клас от деца да бъде обучаван изцяло посредством компютърни технологии, като за целта сме закупили таблети със съответните характеристики и изисквания от министерството. Другият клас ще бъде контролен и на финала ще се види дали децата, обучавани електронно ще имат по-добра успеваемост. Проектът ще се прилага в прогимназиалните класове. По проекта получихме 13 920 лв. от министерството, другите близо 7000 лв. са делът на училището. Предстои подготовката на учителите, които ще работят в класа, за ползване на електронни уроци. Като част от реализацията на проекта получихме финансиране в размер на 9 915 лв. за изграждането на Wi-Fi система в училището. 
Ще работим отново и по два проекта „С грижа за всеки ученик” – единият на г-н Узунов по „Гражданско образование”, а другият е с ученици в 7 клас за подобряване на постиженията им по математика за добро представяне на националното външно оценяване. 
В момента г-жа Ренета Денчева работи с единадесетокласниците в профил „Биология” по проект на министерството на здравеопазването – „Посланици на здравето”. Вече реализираме първия етап – изработване на плакати, провеждане на анкети и анализ на данните, като идеята е да се популяризира здравословният начин на живот и хранене. 
Като цяло това са проектите, по които сме съсредоточили усилията си през тази година. Разбира се, никога не пропускаме възможността да кандидатстваме и по европейски проекти за ученически обмен. 
Цялото интервю четете в бр. 2/20 януари 2016 г. на в. „Тревненска седмица“

x

Виж още

ОТЕЦ НИКОЛАЙ ОТ ХРАМ „СВ. НИКОЛА“ В ТРЯВНА СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ЦЪРКВАТА ДА УЧАСТВА В ЖИВОТА НА ХОРАТА

ОТЕЦ НИКОЛАЙ ОТ ХРАМ „СВ. НИКОЛА“ В ТРЯВНА СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ЦЪРКВАТА ДА УЧАСТВА В ЖИВОТА НА ХОРАТА

В БРОЙ 28-29 НА ВЕСТНИК ТРЕВНЕНСКА СЕДМИЦА ВИ ОЧАКВА: Завършил средното си ...

Трявна - Град с традиции - Забележителности, Хотели, Къщи за гости