Начало / Новини / Дълъг дебат по предложението за подготовка на проект по „Водено от общностите местно развитие” на територията на общините Трявна и Дряново

Дълъг дебат по предложението за подготовка на проект по „Водено от общностите местно развитие” на територията на общините Трявна и Дряново

Обширен дебат на поредното заседание на Общинския съвет, което се проведе на 8 декември, предизвика предложението на кмета Дончо Захариев за подготовка на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. или за т.н. местно развитие в рамките на подхода ЛИДЕР, което през новия програмен период се нарича „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР). Основната му цел е стимулиране на местното развитие в селските райони. Подходът ВОМР ще се прилага на ниво община или обединение на съседни общини, като се насърчава сдружаването между тях в процеса на формиране на местни групи за действие. Всяка стратегия за ВОМР следва да обхваща територия с население между 10 000 и 150 000 жители, като територията, на която се предоставя подпомагане, следва да бъде с непрекъснати граници.

 

 

четете в бр. 42-43/30 декември 2015 г. на в. «Тревненска седмица»

x

Виж още

ОТЕЦ НИКОЛАЙ ОТ ХРАМ „СВ. НИКОЛА“ В ТРЯВНА СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ЦЪРКВАТА ДА УЧАСТВА В ЖИВОТА НА ХОРАТА

ОТЕЦ НИКОЛАЙ ОТ ХРАМ „СВ. НИКОЛА“ В ТРЯВНА СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ЦЪРКВАТА ДА УЧАСТВА В ЖИВОТА НА ХОРАТА

В БРОЙ 28-29 НА ВЕСТНИК ТРЕВНЕНСКА СЕДМИЦА ВИ ОЧАКВА: Завършил средното си ...

Трявна - Град с традиции - Забележителности, Хотели, Къщи за гости