Начало / Новини / Заместник кметът Мария Пенева ще представлява Общината в Общото събрание на „В и К” ООД

Заместник кметът Мария Пенева ще представлява Общината в Общото събрание на „В и К” ООД

Това реши Общинският съвет на третото си поредно заседание. Съгласно разпоредбите на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна стопанска дейност в Общината, Общинският съвет определя представител на Общината в Общото събрание на търговските дружества, в които институцията е съдружник или акционер, с решение взето с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници. По думите на кмета Дончо Захариев, който е и вносител на предложението, капиталът на „В и К” ООД – гр. Габрово е 370 300 лв., разпределен в 3 703 дяла с номинална стойност 100 лева всеки. Дружеството е със смесена държавна и общинска собственост, като Община Трявна притежава 7 % от капитала или дялове на стойност 25 919 лв. За участието си в Общото събрание на дружеството, представителят на Общината не получава възнаграждение. С решение от 2011 г. на Общинския съвет за представител на Общината в Общото събрание на „В и К” ООД – гр. Габрово е избран тогавашния зам. кмет Георги Пенчев. „Поради прекратяване на трудовото му правоотношение е необходимо да бъде избран нов представител на Общината в Общото събрание на дружеството” – обобщи г-н Захариев и допълни, че съгласно действащата до сега практика, представителят на Общината в Общото събрание на „ВиК” ООД – Габрово трябва да бъде зам. кмет Мария Пенева…

 

 

четете в бр. 41/16 декември 2015 г. на в. „Тревненска седмица”

x

Виж още

ОТЕЦ НИКОЛАЙ ОТ ХРАМ „СВ. НИКОЛА“ В ТРЯВНА СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ЦЪРКВАТА ДА УЧАСТВА В ЖИВОТА НА ХОРАТА

ОТЕЦ НИКОЛАЙ ОТ ХРАМ „СВ. НИКОЛА“ В ТРЯВНА СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ЦЪРКВАТА ДА УЧАСТВА В ЖИВОТА НА ХОРАТА

В БРОЙ 28-29 НА ВЕСТНИК ТРЕВНЕНСКА СЕДМИЦА ВИ ОЧАКВА: Завършил средното си ...

Трявна - Град с традиции - Забележителности, Хотели, Къщи за гости