Начало / Новини / Заместник кметът ще представлява Общината в Общото събрание на „Трявна-2000” АД

Заместник кметът ще представлява Общината в Общото събрание на „Трявна-2000” АД

На третото заседание бе дебатирано и предложението на кмета Дончо Захариев за определяне представителя на Общината в Общото събрание на „Трявна-2000” АД. Въпросното дружество е с предмет на дейност хлебопроизводство, сладкарство, продажба на стоки от собствено производство, търговия на едро и дребно, внос и износ и др. дейности, незабранени със закон. Както поясни г-н Захариев, капиталът на дружеството е в размер на 394 000 лв., разпределен в 3 940 броя поименни акции с номинална стойност 100 лева всяка. Община Трявна притежава 1 340 броя поименни акции или 34 % от капитала на дружеството. За участието си в Общото събрание на дружеството, представителят на Общината не получава възнаграждение. На основание решение на ОбС от 2008 г. за представител на Общината в Общото събрание на дружеството е избран тогавашния зам. кмет Георги Пенчев. Поради прекратяване на трудовото му правоотношение е необходимо да бъде избран нов представител…

 

 

четете в бр. 41/16 декември 2015 г. на в. „Тревненска седмица”

x

Виж още

ОТЕЦ НИКОЛАЙ ОТ ХРАМ „СВ. НИКОЛА“ В ТРЯВНА СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ЦЪРКВАТА ДА УЧАСТВА В ЖИВОТА НА ХОРАТА

ОТЕЦ НИКОЛАЙ ОТ ХРАМ „СВ. НИКОЛА“ В ТРЯВНА СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ЦЪРКВАТА ДА УЧАСТВА В ЖИВОТА НА ХОРАТА

В БРОЙ 28-29 НА ВЕСТНИК ТРЕВНЕНСКА СЕДМИЦА ВИ ОЧАКВА: Завършил средното си ...

Трявна - Град с традиции - Забележителности, Хотели, Къщи за гости