Начало / Новини / Назначават временно-изпълняващият длъжността „Управител” на общинско търговско дружество без конкурс

Назначават временно-изпълняващият длъжността „Управител” на общинско търговско дружество без конкурс

Новият текст в Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Общината в търговски дружества с общинско участие в капитала се отнася до ситуацията, в която титулярът отсъства поради заболяване или отпуск по майчинство за повече от три месеца

 

Общинските съветници разгледаха и предложението на кмета Дончо Захариев относно допълнение на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, и за сключване на договори за съвместна стопанска дейност в община Трявна. Въпросното допълнение касае чл. 31, който визира реда, по който се сключва договор за управление на еднолично общинско дружество с ограничена отговорност. Към алинеите на този член се добавя нова, която гласи, че „когато се налага отсъствие на управителя на еднолично общинско дружество с ограничена отговорност за срок по-дълъг от 3 месеца, поради заболяване, отпуск по майчинство или други уважителни причини, се сключва договор за управление, без провеждане на конкурс, с определен от Общинския съвет временно-изпълняващ длъжността управител, със срок до отпадане на основанието за отсъствие и завръщане на титуляра”. Както поясни в началото кметът Дончо Захариев, допълнението на въпросната наредба се налага, поради факта, че в нея не са уредени случаите, когато по здравословни и други уважителни причини, се налага продължително отсъствие на управителя на дружеството и тогава е необходимо да бъде назначен временно-изпълняващ длъжността „Управител” до завръщането на титуляра. Както поясни още г-н Захариев, проектът на измененията е бил публикуван в срок и на официалната уеб страница на Общината за предложения и становища.

четете в бр. 30-31/3 август 2016 г. на в. „Тревненска седмица“

 

 

x

Виж още

ОТЕЦ НИКОЛАЙ ОТ ХРАМ „СВ. НИКОЛА“ В ТРЯВНА СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ЦЪРКВАТА ДА УЧАСТВА В ЖИВОТА НА ХОРАТА

ОТЕЦ НИКОЛАЙ ОТ ХРАМ „СВ. НИКОЛА“ В ТРЯВНА СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ЦЪРКВАТА ДА УЧАСТВА В ЖИВОТА НА ХОРАТА

В БРОЙ 28-29 НА ВЕСТНИК ТРЕВНЕНСКА СЕДМИЦА ВИ ОЧАКВА: Завършил средното си ...

Трявна - Град с традиции - Забележителности, Хотели, Къщи за гости