Начало / Новини / Община Трявна с готови два проекта за кандидатстване по подмярка 7.2. от „Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020“

Община Трявна с готови два проекта за кандидатстване по подмярка 7.2. от „Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020“

Общински съвет Трявна не прие предложението – След отказа на общински съвет Трявна да подкрепи предложението за кандидатстване за създаване на парк в кв. 61 в гр. Трявна, от общинска администрация отново внесоха предложението за разглеждане, но този път заедно с проект, касаещ поляната в кв. „Божковци“.

Предложенията са свързани с кандидатстване за финансиране в процедура чрез подбор площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020“.

Главният архитект на Община Трявна – Ивелина Кметова щрихова пред общинския съвет двата проекта.

арх. И. Кметова: „Проектът, който е за квартал 61 представлява алейна мрежа със съответното озеленяване и пейки. Основните акценти в този проект е мини амфитеатър, който да бъде многофункционален – могат да се провеждат както мероприятия на открито, така и да могат да се прожектират и филми – като функция лятно кино. Другият акцентът е изграждане на детски площадки, които да бъдат за различни възрастови групи и да бъдат разположени в близост до детския кът, който ще бъде сградата на етнографския комплекс…….“ – четете в. „Тревненска седмица“

x

Виж още

ОТЕЦ НИКОЛАЙ ОТ ХРАМ „СВ. НИКОЛА“ В ТРЯВНА СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ЦЪРКВАТА ДА УЧАСТВА В ЖИВОТА НА ХОРАТА

ОТЕЦ НИКОЛАЙ ОТ ХРАМ „СВ. НИКОЛА“ В ТРЯВНА СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ЦЪРКВАТА ДА УЧАСТВА В ЖИВОТА НА ХОРАТА

В БРОЙ 28-29 НА ВЕСТНИК ТРЕВНЕНСКА СЕДМИЦА ВИ ОЧАКВА: Завършил средното си ...

Трявна - Град с традиции - Забележителности, Хотели, Къщи за гости