Начало / Новини / Община Трявна ще кандидатства за финансиране по подмярка 7.2. от „програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020“

Община Трявна ще кандидатства за финансиране по подмярка 7.2. от „програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020“

Общински съвет Трявна одобри два от три предложени проекта за кандидатстване

Три проекта, с които Община Трявна да кандидатства по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от „Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020“ внесе като допълнително предложение общинска администрация на последното заседание на общински съвет Трявна.

Седем са обявените процедури за подбор по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и подобряване на селата в селските райони“ от „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020“. Максималният брой проекти, с който може да кандидатства по всички процедури е три, а в рамките на една процедура – с едно проектно предложение. – четете в бр. 18 в. „Тревненска седмица“

x

Виж още

ОТЕЦ НИКОЛАЙ ОТ ХРАМ „СВ. НИКОЛА“ В ТРЯВНА СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ЦЪРКВАТА ДА УЧАСТВА В ЖИВОТА НА ХОРАТА

ОТЕЦ НИКОЛАЙ ОТ ХРАМ „СВ. НИКОЛА“ В ТРЯВНА СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ЦЪРКВАТА ДА УЧАСТВА В ЖИВОТА НА ХОРАТА

В БРОЙ 28-29 НА ВЕСТНИК ТРЕВНЕНСКА СЕДМИЦА ВИ ОЧАКВА: Завършил средното си ...

Трявна - Град с традиции - Забележителности, Хотели, Къщи за гости