Начало / Новини / Предвижда се разкриването на социална услуга „Център за обществена подкрепа“

Предвижда се разкриването на социална услуга „Център за обществена подкрепа“

В Стратегията за развитието на социалните услуги на територията на Община Трявна /2016 – 2020/ е предвидено разкриването на „Център за обществена подкрепа“. Социалната услуга е насочена към деца и семейства, а целта е превенция на изоставянето, на отпадането от училище, както и на насилието.

На последното заседание на Общински съвет бе разгледано предложение относно разкриването на подобна услуга на територията на Община Трявна, като държавно делегирана дейност. Базата, която ще бъде ползвана за услугата е съществуваща такава, пригодена за нуждите на социалната услуга, и се намира в SOS Детски селища – Трявна. Директорът Иван Христофоров  коментира, че съоръжението може да бъде вкарано в експлоатация веднага, а водената от него институция е готова да го предостави за безвъзмездно ползване за нуждите на бъдещият „Център за обществена подкрепа“. – бр. 26 в. „Тревненска седмица“

x

Виж още

ОТЕЦ НИКОЛАЙ ОТ ХРАМ „СВ. НИКОЛА“ В ТРЯВНА СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ЦЪРКВАТА ДА УЧАСТВА В ЖИВОТА НА ХОРАТА

ОТЕЦ НИКОЛАЙ ОТ ХРАМ „СВ. НИКОЛА“ В ТРЯВНА СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ЦЪРКВАТА ДА УЧАСТВА В ЖИВОТА НА ХОРАТА

В БРОЙ 28-29 НА ВЕСТНИК ТРЕВНЕНСКА СЕДМИЦА ВИ ОЧАКВА: Завършил средното си ...

Трявна - Град с традиции - Забележителности, Хотели, Къщи за гости