Начало / Новини / Публичният дебат за размера на такса „Битови отпадъци”

Публичният дебат за размера на такса „Битови отпадъци”

На 9 декември се проведе публичното обсъждане, на което кметът Дончо Захариев представи проекта на Общината за размера на такса „Битови отпадъци” за 2016 г. След това присъстващите в залата граждани имаха възможност да поставят своите въпроси, да споделят мнения и предложения. По думите на гражданка, която плаща такса „смет” и данък сгради около 200 лв. на година, амортизираният й контейнер за отпадъци не е бил подменен, макар че от 5 месеца е депозирала искане до кмета на общината.

Настоящият кмет се ангажира да извърши проверка по случая. Людмил Иванов също поиска думата и заяви, че е очаквал да чуе „някакви политики” в рамките на мандата по отношение на дейност „Чистота”. „Нищо не споменахте и за събираемостта през настоящата година – каза още той. – Какви очаквани вземания има Общината от стари задължения? Каква е гаранцията, че няма надценяване на ТБО в проекто-предложението Ви?”. Г-н Иванов поясни още, че механичното вдигане на таксата, „прикрито” зад различни министерски постановления и наредби, „няма да доведе до нищо добро”. „Очаквах да чуя конкретни политики в рамките на мандата Ви, като се очаква, че в последната година таксата може да намалее или да задържи определено ниво” – обобщи той. В отговор кметът Дончо Захариев заяви, че формирането на таксата е въпрос на «проста математика» и в нея са калкулирани разходите за гориво, заплати, отчисленията по трита вида такси (* Виж интервюто с кмета Дончо Захариев по темата). Началникът на отдел «Местни данъци и такси» Теодора Петкова поясни че, към 8 декември от «ТБО» в Общината са постъпили 569 000 лв., като 461 240 лв. са събрани от облога по 2015 г., за минали години са събрани 91 532 лв. и 15 800 лв. са лихвите за просрочие. «Предприети са и мерки за събиране на просрочените задължения, като само за последния месец са съставени 198 акта за установяване на задължения в размер на 152 780 лв., като от тях за «ТБО» са близо 70 000 лв. – каза тя. – За минали години просрочените задължения са обхванати от актове и неплатените са предадени за принудително събиране на съдия изпълнител, съответно национална агенция за приходите – за фирмите в несъстоятелност. На таблото на Общината е обявен и списъкът на фирмите със задължения над 5000 лв.»…

 

четете в бр. 41/16 декември 2015 г. на в. „Тревненска седмица”

x

Виж още

ОТЕЦ НИКОЛАЙ ОТ ХРАМ „СВ. НИКОЛА“ В ТРЯВНА СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ЦЪРКВАТА ДА УЧАСТВА В ЖИВОТА НА ХОРАТА

ОТЕЦ НИКОЛАЙ ОТ ХРАМ „СВ. НИКОЛА“ В ТРЯВНА СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ЦЪРКВАТА ДА УЧАСТВА В ЖИВОТА НА ХОРАТА

В БРОЙ 28-29 НА ВЕСТНИК ТРЕВНЕНСКА СЕДМИЦА ВИ ОЧАКВА: Завършил средното си ...

Трявна - Град с традиции - Забележителности, Хотели, Къщи за гости