Начало / Новини / Публично бе обсъден проектобюджета на Община Трявна за 2018 –та година
„Тревненска седмица“ - 17.01.2018

Публично бе обсъден проектобюджета на Община Трявна за 2018 –та година

Публичното представяне и обсъждане на проектобюджета за 2018 – та година на Община Трявна се проведе на 8-ми януари в МФЗ „Дръзновение”. Кметът на Община Трявна – Дончо Захариев представи финансовата рамка за настоящата година, като започна с приоритетите в управлението на общината през предстоящите дванадесет месеца.  Най – общо те са свързани с мерки за изграждане на инфраструктурите, увеличаване на инвестициите, благоустрояване на населените места, опазване на околната среда и историческото наследство и подобряване качеството на живот на хората. По думите на градоначалника, през 2018 – та ще има по- голяма прозрачност, публичност и последователност в дейността на общинска администрация. Очаква се още усилията на общинска администрация да бъдат насочени към увеличаване на събираемостта на данъчните приходи; развитие на между общинските партньорства и повишаване на капацитета за подготовка и управление на проекти; усвояване на финансови средства за развитие на икономиката от национални и европейски фондове; насочване на инвестиции за модернизация и развитие на техническата инфраструктура и градската среда- благоустрояване на уличната мрежа, зелени площи, детски площадки и други в града и населените места на общината. А по самият бюджет в цифри: 9 748 626 лв. е общата рамка на проектобюджета за 2018 – та година.  Увеличението спрямо миналата година е с 1 733 440лв., като бюджета за 2017 – та беше 8 015 186 лв. Приходи за делегирани от държавата дейности са       4 163 257 лв. – увеличение спрямо първоначалния бюджет за 2017 година с 10 % , формиращи се от следните източници: обща допълваща субсидия: 3 937 642лв.; друго финансиране за второстепенните разпоредители: /-/41 540лв.; преходен остатък от 2017 – та година: 224 199 лв.; целева субсидия за капиталови разходи: 39 500 лв.; собствени приходи: 3 456 лв. – чтете в бр. 2 – 3 в. „Тревненска седмица“

x

Виж още

ОТЕЦ НИКОЛАЙ ОТ ХРАМ „СВ. НИКОЛА“ В ТРЯВНА СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ЦЪРКВАТА ДА УЧАСТВА В ЖИВОТА НА ХОРАТА

ОТЕЦ НИКОЛАЙ ОТ ХРАМ „СВ. НИКОЛА“ В ТРЯВНА СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ЦЪРКВАТА ДА УЧАСТВА В ЖИВОТА НА ХОРАТА

В БРОЙ 28-29 НА ВЕСТНИК ТРЕВНЕНСКА СЕДМИЦА ВИ ОЧАКВА: Завършил средното си ...

Трявна - Град с традиции - Забележителности, Хотели, Къщи за гости