Начало / Съветниците не одобриха избора на управител на общинската фирма „Здравец”

Съветниците не одобриха избора на управител на общинската фирма „Здравец”

бр. 8-9/10 март 2016 г. на в. „Тревненска седмица“На поредното си заседание Общинският съвет обсъди и предложението за одобряване на управител на общинската фирма „Здравец”. Припомняме, че със свое решение от 8 декември м.г. съветниците дадоха съгласие за провеждането на открит конкурс за управител на въпросното дружество. След провеждането му, конкурсната комисия, назначена със заповед на кмета, предлага за управител на общинската фирма, за срок от три години, да бъде одобрен Иво Балевски. Съгласно наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна стопанска дейност в Общината, Общинският съвет следва да одобри управителя на дружеството на първото си заседание след провеждането на конкурса…
четете в бр. 8-9/10 март 2016 г. на в. „Тревненска седмица“
На снимката: Иво Балевски

x

Виж още

Тревненска Седмица - Лого

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НЕ ПРИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА АВТОБУСНИТЕ КУРСОВЕ ПО ЛИНИЯТА СТОЯНОВЦИ – ПЛАЧКОВЦИ

ФИРМАТА, ОБСЛУЖВАЩА ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА, ОСПОРВА РЕШЕНИЕТО С ПРОТЕСТНИ АВТОБУСНИ ШЕСТВИЯНеизгодни икономически ...

Трявна - Град с традиции - Забележителности, Хотели, Къщи за гости