Начало / Новини / Тържествено бе открит Информационен център за мобилни услуги и съвети за гражданите и бизнеса в Община Трявна

Тържествено бе открит Информационен център за мобилни услуги и съвети за гражданите и бизнеса в Община Трявна

На 10.09.2015 г. от 10:30 пред сградата на община Трявна тържествено бе открит Информационен център за мобилни услуги и съвети за гражданите и бизнеса в Община Трявна. Проектът бе  изпълнен  по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“.
На събитието присъстваха: г-н Тошко Георгиев – управител на „Имеон Софтуер“ ООД, г-н Стоян Марков  – консултант;  представители от Националното сдружение на общините в Република България – г-н Пламен Колев, г-жа Павлина Гатева и г-н Васил Найденов, общински съветници, кметове от предишни мандати, граждани и гости на Трявна.
Официалното откриване започна  с отслужване на тържествен водосвет за здраве от отец Петър. След това децата от ЦДГ „Светлина“ представиха стихове за Трявна и получиха заслужени аплодисменти.

Кметът на община Трявна инж. Драгомир Николов подчерта, че сред десетките проекти – разработени, спечелени и успешно реализирани от община Трявна –  този проект е по-специфичен. „Целта бе да се разшири обхвата на предлаганите административни услуги за гражданите и бизнеса в Община Трявна чрез подобряване дейността на съществуващия Център за услуги и информация на гражданите  и обхващане на малките населени места в Кметство Плачковци и кметските наместничества в: с.Радевци, с.Станчов хан, с.Бангейци с.Черновръх, с. Белица, с.Престой и гара Кръстец.“
Инж. Николов поясни – Обзаведени са 11 броя фронт офиси с компютърна и офис техника, като 3 броя в сградата на Община Трявна към съществуващ център за услуги и информация на гражданите, 1 брой в гр. Плачковци и 7 броя са в населените места, където има назначени кметски наместници. Във всяко помещение според неговото предназначение и големина бяха доставени най-необходимите за целта офис мебели – бюра, шкафове, маси, столове, каси за документи, компютърна техника със съответния софтуер.
Закупен бе и специализиран микробус – мобилен център, който ще предоставя услуги в най-малките населени места от общината чрез посещения на място. Със специализирания автобус ще се обслужват  и граждани в неравностойно положение.Микробусът е със седящи места и дооборудван с платформа за качване на инвалиди и сателитно оборудване за достъп до интернет.
Осигурен бе  адекватен достъп до интернет услуги в с. Станчов хан и околните села чрез доставената специализирана техника – сателитна чиния и модем, свързан с компютър.
Доставена и внедрена бе  единна интегрирана информационна система за предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса. С внедряването на тази система се създаде единна среда и база данни за управление дейностите, свързани с основните административни услуги предоставяни от общината по направления. Системата включва следните модули:  

  •  Административни услуги и деловодство;
  • Общиска собственност и договори;
  • Устройство на територията /ТСУ/;
  •  Местни данъци и такси;
  •  Електронен архив;
  • Модул административен;
  • Модул уеб сайт за  предоставяне на информация и електронни услуги за граждани и фирми

В своето изказване инж. Николов  подчерта, че  това впечатляващо обилие от офис оборудване и офис техника не е самоцел, а само средство желанията и потребностите на гражданите и бизнеса да бъдат бързо и качествено удовлетворявани. Той благодари на инж. Румяна Цанева – директор дирекция СДУР, участвала активно при разработването и изпълнението на проекта и на всички служители на общинска администрация Трявна, на  изпълнителите по проекта – „ Булавто„ АД; „Висат“ ЕООД; „ Стемо“ ООД; „ Хералд“ ЕООД; „ Имеон Софтуер“ ООД; „Панда – Пен“ ООД, на ДФ „Земеделие“ и на  НСОРБ за перфектното съвместно сътрудничество.
След прерязване на трикольорната лента и официалното откриване на Информационен център за мобилни услуги и съвети за гражданите и бизнеса в Община Трявна гостите и присъстващите на церемонията имаха възможността да се запознаят в детайли с изпълнените дейности и доставеното оборудване.

x

Виж още

ОТЕЦ НИКОЛАЙ ОТ ХРАМ „СВ. НИКОЛА“ В ТРЯВНА СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ЦЪРКВАТА ДА УЧАСТВА В ЖИВОТА НА ХОРАТА

ОТЕЦ НИКОЛАЙ ОТ ХРАМ „СВ. НИКОЛА“ В ТРЯВНА СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ЦЪРКВАТА ДА УЧАСТВА В ЖИВОТА НА ХОРАТА

В БРОЙ 28-29 НА ВЕСТНИК ТРЕВНЕНСКА СЕДМИЦА ВИ ОЧАКВА: Завършил средното си ...

Трявна - Град с традиции - Забележителности, Хотели, Къщи за гости