Начало / Новини / 7 468 451 лева е макрорамката на бюджета на Общината за настоящата година
бр. 5/10 февруари 2016 г. на в. „Тревненска седмица“

7 468 451 лева е макрорамката на бюджета на Общината за настоящата година

На 29 януари се проведе първото за годината заседание на Общинския съвет, на което бяха дебатирани параметрите на бюджета за настоящата година. Както уточни в началото кметът Дончо Захариев, сред основните моменти в закона за държавния бюджет, касаещи дейността на общините са – липсата на реформи и напредък в развитието на финансовата децентрализация, както и увеличението на минималната работна заплата от 1 януари т.г., без да е осигурен необходимият финансов ресурс за това в дейност „Общинска администрация“ и част от стандартите за делегираните от държавата дейности, с изключение на функция „Образование“. Общата изравнителна субсидия е 528 700 лв. и има малък ръст от 3 400 лв. в сравнение с предходната година, което не осигурява необходимия финансов ресурс за покриване увеличението на разходите за местни дейности. Що се отнася до капиталовите разходи, трансферът е разчетен в общ размер на ниво 2015 г. или 929 100 лв., като няма конкретно разпределение на размера за основен ремонт и поддържане на общинска пътна мрежа и придобиване на други ДМА с целева субсидия. Субсидията за зимно поддържане и почистване е 368 500 лв., а увеличението спрямо предходната година е с 99 300 лв. В дейност „Общинска администрация“ не са разчетени средства в стандарта за заплати и осигурителни плащания на назначените кметски наместници, а съгласно чл. 29 от министерско постановление с дата 29 декември м.г. са предвидени средства в размер на 40 800 лв., които ще бъдат предоставени допълнително, уточни г-н Захариев. Одобрени са допълнителни средства за увеличаване на разходите за персонал на заетите в сферата на музеите, галериите, библиотеките, като за Специализираният музей е определена сума от 36 618 лв. Въпреки заложения ръст в единните разходни стандарти в сферата на културата, социалните дейности и здравеопазването, натрупаното изоставане през годините не е преодоляно и част от делегираните от държавата дейности изостават от реалната издръжка, заяви още кмета…

четете в бр. 5/10 февруари 2016 г. на в. „Тревненска седмица“

x

Виж още

ОТЕЦ НИКОЛАЙ ОТ ХРАМ „СВ. НИКОЛА“ В ТРЯВНА СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ЦЪРКВАТА ДА УЧАСТВА В ЖИВОТА НА ХОРАТА

ОТЕЦ НИКОЛАЙ ОТ ХРАМ „СВ. НИКОЛА“ В ТРЯВНА СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ЦЪРКВАТА ДА УЧАСТВА В ЖИВОТА НА ХОРАТА

В БРОЙ 28-29 НА ВЕСТНИК ТРЕВНЕНСКА СЕДМИЦА ВИ ОЧАКВА: Завършил средното си ...

Трявна - Град с традиции - Забележителности, Хотели, Къщи за гости